* کاربرد اکسیژن فعال برای اکواریوم ها و صنایع شیلات

 

اکواریوماز کاربردهای اکسیژن فعال در اکواریوم وصنایع شیلات می توان به  حذف کامل گاز آمونیاک ،  کاهش نیترات آب ،  قابلیت درمان ماهی ،

جلوگیری ازاسترس درماهی  ،کریستالی نمودن آب  ،  حذف رنگ زرد و بوی نامطبوع ، افزایش رشد و تکثیرماهی  ، افزایش اکسیژن آب اشاره کرد  .

موارد استفاده ازن در صنعت شیلات
در این سیستم عمل ضدعفونی به صورت پیوسته درون استخرها انجام می پذیرد و برخلاف سایر مواد ضدعفونی كننده معمول مانند آهك زنده ، فرمالین یا سود سوزآور نیازی به تخلیه استخر نمی باشد. ضد عفونی با ازن به صورت پیوسته در حین وجود آبزیان داخل استخر و بدون تخلیه مکان انجام می گیرد و در نتیجه به طور مرتب میزان آلودگی محیط کاهش می یابد.
در پژوهش‌های به عمل آمده به اثبات رسیده است. این ماده میکرب‌ها را از طریق اکسایش و نابودی دیواره‌ی سلولی آن ها نابود می‌کند. نابودی میکروارگانیسم های بیماری‌زا نظیر اسپور باکتری‌ها ، کیست‌ها و ویروس‌ها بدون نیاز به زمان طولانی از امتیازهای ازن است.

موارد استفاده ازن در صنعت شیلات
در این سیستم عمل ضدعفونی به صورت پیوسته درون استخرها انجام می پذیرد و برخلاف سایر مواد ضدعفونی كننده معمول مانند آهك زنده ، فرمالین یا سود سوزآور نیازی به تخلیه استخر نمی باشد. ضد عفونی با ازن به صورت پیوسته در حین وجود آبزیان داخل استخر و بدون تخلیه مکان انجام می گیرد و در نتیجه به طور مرتب میزان آلودگی محیط کاهش می یابد.
جلوگیری وحذف بیماری‌های آبزیان:
این ماده باعث گندزدایی و اکسایش آلاینده‌های موجود در آب می‌شود . ازن باعث نابودی انواع آلودگی های میكروبی از جمله باكتریها، ویروسها و حتی قارچها، انگلها و تخم انگلها و پروتوزوآ می‌شود. این عمل باعث كنترل بیماریها شده و اهمیت فراوانی در استخرهای پرورش ماهی دارد، زیرا سبب جلوگیری از انتقال بیماری به مزرعه می گردد. این ماده در مقابله با استرپتوکوکوس‌های موجود در محیط پرورش اثر بسیار خوبی دارد .همچنین استفاده ازازن موجب افزایش رشد ماهی و کاهش استفاده از داروها و آنتی‌بیوتیک ها در آبزی‌پروری می‌شود برای دست یابی به بالاترین حد بازماندگی در مراکز تکثیر آبزیان آب ورودی باید تمیز و عاری از میکروارگانیسم ها و دیگر آلودگی‌ها باشد. ازن باعث افزایش درصد بازماندگی و حذف مواد شیمیایی برای آماده‌سازی آب می‌شود . ازن همچنین می‌تواند مقدار اکسیژن حل شده در آب را افزایش دهد و در مقایسه با کلر که برای حیات ماهی مشکل‌آفرین است مخاطره‌یی را در بر ندارد .در پرورش میگو ازن باعث حذف ویبریوها – که عامل بیماری در پرورش میگو هستند می‌شود . آب ازن زده شده‌ی دریا سبب سالم ماندن میگوی پرورشی می‌شود .در تحقیقی که توسط بولاک و همکاران انجام شد نتایج حاکی از آن است که استفاده از ازن موجب بهبود کیفیت آب ، کارایی بهتر فیلترها ، کاهش بیماری آبششی ماهی ، کاهش مرگ و میر و کم کردن نیازهای شیمیایی برای کنترل BOD در سامانه‌ی مدار بسته‌ی پرورش قزل‌آلا شده است .
کاربرد ازن در پرورش آبزیان
ازن دو کاربرد مهم تصفیه کنندگی و بهبود کیفیت آب را در پرورش آبزیان دارد. ازن به منظور غیرفعال سازی عوامل بیماری زا برای ماهی، اکسید کردن پسماند ارگانیک( شامل رنگ) و نیتریت، به آب های سیستم پرورش ماهی افزوده میشود.
از طرف دیگر به این دلیل که اتمهای ناپایدار ازون میل ترکیب با سایر مواد و اکسید نمودن انها را دارند با استفاده از این فرایند یکی از مشگلات اصلی اکواریومها ،خصوصا اکواریومهای ابشور که وجود ترکیبات نیتروزن مانند امونیوم و امونیاک و نیتریت و نیترات حاصل از تجزیه مواد عالی میباشد و همچنین ترکیباتی مانند فسفات و سیلیکات وغیره را مرتفع مینمایند تمام موارد فوق در رابطه با سایر اکو سیستمهای ابی و خاکی نظیر تراریومها و ویواریومها نیز صادق خواهد بود و یکی از مشگلات اساسی این سیستمها که بوی بد ناشی از امونیاک و ترکیبات ان که ناشی از تجزیه ضایعات حیوانات میباشد را به صورت کامل مرتفع مینماید و در اکو سیستمهایی که از دستگاه ازونایزر استفاده شده است به هیچ وجه بوی بد متعارف اینگونه سیستمها به استشمام نخواهد رسید پس به صورت خلاصه دستگاه ازونایزر باعث سلامت موجودات، رفع بوی بد محل نگهداری ابزیان و دوزیستان و خزندگان و غیره ،شفاف و کریستالی شدن اب اکواریومها،رفع ترکیبات سمی مانند امونیاک و ترکیبات نیتروژن دار ،رفع استرس در ابزیان و حیوانات،کمک به تکثیر و زاد اوری حیوانات و ابزیان، نابود سازی کلیه عوامل بیماریزا مانند میکروبها و ویروسها و باکتریها و بسیاری دیگر از موارد مفید میگردد

 
 Steve Weast850 gallon Aquarium_photo-1

Check Also

* کاربرد اکسیژن فعال در بهداشت و سلامت کودکان

                       اسباب بازی های بچه …