* کاربرد اکسیژن فعال در نگهداری از گل و گیاه آپارتمانی

types-of-house-plants ozone گل و گیاه آپارتمانی

 

اکسیژن فعال در پروش گل وگیاه  نقش بسزایی دارد  از جمله حذف آلودگیهای میکروبی و قارچی در خاک ، عملکرد عالی درگندزدایی خاک ، تاثیر فوق العاده در طراوت و افزایش رشد ، حذف آلودگی های سطح برگ گیاهان و بهبود تغذیه از طریق منافذ سطح برگ

Check Also

* کاربرد اکسیژن فعال در بهداشت و سلامت کودکان

                       اسباب بازی های بچه …