کاربرد های غیر درمانی ازن در بیمارستان

کاربردهای غیر درمانی اکسیژن فعال (ازن ) دربیمارستان ها و کلینیک ها

• ضدعفونی اتاق عمل
• کنترل میکروارگانیسم های بیماری‌زا نظیر قارچ ها، باکتری‌ها ، ویروس‌ها
• استریل وسایل آزمایشگاهی و پزشکی
• ضدعفونی ملحفه‌ها و البسه بیماران و …
• کاهش بیماری‌ها و حذف مواد شیمیایی
• کاهش بو و گازهای آلی در هوای بیمارستان و سرویس های بهداشتی
• عامل پیشگیری و محافظت از بیماری ها
• تولید آب خالص برای مصارف دارویی و آزمایشگاهی
• کمترین نیاز ممکن به تصفیه های شیمیایی
• تصفیه زباله‌های بیمارستانی و تصفیه پساب بیمارستانی
• ازن بعد از واکنش به اکسیژن تبدیل شده و پس‌ماندی ندارد
• واکنش ازن با مواد هیچ نوع ماده‌ی سمی تولید نمی‌کند
• در مقایسه با سایر مواد گندزدا سرعت عمل بیشتری دارد
• افزایش اکسیژن و بهبود کیفیت هوا
• ازن بر طیف گسترده‌ ای از میکروارگانیسم های مضر تاثیر دارد

یک نمونه ی موفق از کاربرد ازن در بیمارستان، کنترل شیوع اتفاق افتاده در بیمارستانی در لندن توسط باکتری قوی Acinetobacter baumannii بود که با استفاده از ازن به خوبی کنترل و مدیریت شد. پس از واکنش با ازن میزان آلودگی ایجاد شده توسط این باکتری از 38.3% به 5.7% کاهش یافت.

ضدعفونی اتاق عمل
شایع ترین باکتري هاي آلوده کننده اتاق هاي عمل استافیلوکوك‌هاي کواگولاز منفی، استافیلوکوك اورئوس، گونه هاي انتروکوك و اشرشیا کلی بوده است و در بین قارچ‌ها گونه هاي کاندیدا شیوع بیشتري داشته است. بنابراین اتاق عمل می تواند یک منبع بزرگ عفونت هاي بیمارستانی باشد که توسط انواع گوناگونی از میکروارگانیسم‌ها ایجاد می شود.
بسیاری بیمارستان ها در جهان از دستگاه های ازن ساز بزرگ برای ضدعفونی کردن اتاق عمل بین جراحی ها استفاده می کنند. اتاق ها تمیز می شود، سپس ازن را اعمال می‌کنند تا باکتریها را به صورت موثر بکشد. استفاده از ازن دارای سرعت بالای واکنش برای ضدعفونی سریع اتاق عمل است.
اخیرا یک تکنولوژی موثر برای ضدعفونی اتاق عمل مطرح شده که این تکنولوژی در واقع پمپاژ مخلوطی از ازن و هیدروژن پراکسید داخل اتاق عمل است که امکان ضدعفونی تمامی تجهیزات و سطوح را شامل سقف، دیوارها، پرده ها، تشک ها، صندلی‌ها و … میسر می‌سازد. این روش در از بین بردن باکتری‌ها در اتاق عمل بسیار موثر است. در جدول زیر نتایج اعمال این روش بر روی برخی باکتریهای مهم آورده شده است که کاهش چشمگیر آنها را نشان میدهد:ازن و هیدروژن پراکسیداستریل وسایل آزمایشگاهی و پزشکی
ابزار پزشکی مورد استفاده مانند میله های جراحی وریدی و دستگاه های تنفس، منابع اضافی برای عفونت هستند که طبق آمارها موجب 50000 تا 100000 عفونت خونی در آمریکا شده اند.دریک مطالعه انتشار استنوتروفوموناس مالتوفیلیا ازطریق تجهیزات به بیماران بستری گزارش شده است. ازن می-تواند برای ضدعفونی این وسایل مورد استفاده قرا گیرد. وسایل در محیطی در بسته قرار می گیرد و ازن با دز بالا برای استریل به کار خواهد رفت. ازن هزینه جاری استفاده از مواد استریل‌کننده را ازبین خواهد برد.

ضدعفونی ملحفه‌ها و لباس‌ها و …
استفاده از ازن در ضدعفونی ملحفه‌ها امکان از بین بردن آلودگی‌ها را به طور کامل (100 درصد) فراهم می‌کند. ضمن آنکه نیاز به دمای بالا برای شستشو و همچنین مواد شوینده را به شدت کاهش خواهد داد.

کاهش بو، باکتری، قارچ و دیگر میکرواورگانیزم ها در هوای بیمارستان
در مطالعات انجام شده محققان عوامل مختلفی همچون روش‌های نامناسب استریلیزاسیون، سیستم نامناسب تصفیه هوا و نامناسب بودن درب‌ها و پنجره‌ها را سبب آلودگی دانسته‌اند. دربررسی‌های صورت گرفته میکروکوکوس‌ها شایع‌ترین اورگانیسم یافت شده درهوای بخش‌ها بود و در مرتبه بعدی استافیلوکوک اپیدرمیس قرار داشت. برای سلامت هر چه بیشتر افراد از جمله پزشکان و کارکنان بیمارستان، می‌توان از ازن برای ضدعفونی و تصفیه هوای بیمارستان‌ها استفاده کرد و این امر باید در ساخت بیمارستا ن‌های جدید مد نظر باشد.
استفاده از ازن در هوای بیمارستان‌ها هم از طریق چیلر و از طریق اسپری آن در اتاق‌ها و سالن‌ها امکانپذیر است. با کنترل و کاهش میزان آلودگی‌ها توسط تکنولوژی ازن می‌توان سبب کاهش میزان عفونت‌های بیمارستانی و آسیب‌های ناشی از آن شد.

تولید آب خالص برای مصارف دارویی و آزمایشگاهی
در بیمارستان ها برای شستن و پاک کردن، تهیه محلول ها به منظور تزریقات، محلول هایی برای شستشو و رقیق کردن، نیاز به آبی است که هم خالص باشد (آبی که هدایت الکتریکی کم و مشخصی داشته باشد) و هم استریل باشد که استفاده از ازن راهی به صرفه و مناسب در تهیه این آب است.
آب خالص مورد نیاز بیمارستانها باید سطح بسیار کمی از میکروب را داشته باشد. روش های سنتی تهیه این آب، نیاز به اعمال فرآیندهای حرارتی تا دمای بالا دارد که تهیه آن را هزینه‌ بر می¬کند. روش جایگزین برای ضدعفونی حرارتی آب، استفاده از ازن است.ازن با درجه اکسید کنندگی بسیار بالا ، فعالیت و تاثیر گذاری سریعتر، نتایج بهتر و مطلوب‌تری برای استریلیزاسیون نسبت به سایر روش‌ها در اختیار ما می‌گذارد.
ازن از طریق تصفیه و استریل آب مصرفی و همچنین تولید آب خالص برای مصارف دارویی و آزمایشگاهی در بیمارستان‌ها کاربرد دارد. ازن بدون در نظر گرفتن ماهیت باکتری، ویروس و قارچ و حتی اسپور آنها را از محیط حذف می‌کند و در عمل به افزایش کیفیت آّب می‌انجامد.

تصفیه زباله‌های بیمارستانی و تصفیه پساب بیمارستان
زباله‌های بیمارستانی آلودگی‌های متعددی از قبیل آلودگی‌های بیولوژیک (شامل انواع باکتریها، ویروس‌ها، انگل‌ها، قارچ‌های بیماری‌زا، نسوج، ضایعات پاتولوژیک و…)، مواد شیمیایی سمی و یا کارسینوژن (مانند اتیدیوم بروماید، فنل و …) و آلودگی‌های رادیواکتیو (رادیوایزوتوپ‌هایی که جهت تشخیص و یا درمان بکار گرفته می‌شوند، دارند که هر کدام به تنهایی می‌توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست و جامعه به شمار روند. آلودگی‌های عفونی بیمارستان ممکن است از طریق پساب و زباله‌های بیمارستانی به محیط منتقل شود. لذا درحال حاضر زباله‌های بیمارستانی به صورت جداگانه از زباله‌های شهری دفع می¬گردد. این امر هزینه‌های زیادی را در بر خواهد داشت. با استفاده از ازن می‌توان این آلودگی‌ها را به سطح طبیعی و حتی کمتر کاهش داده و در نتیجه هزینه‌های دفع زباله و پساب را کاهش داد.

تصفیه آب چیلرها
آب چیلرها خود منبعی برای ورود آلودگی به داخل بیمارستان است. با اعمال ازن در این آب، علاوه بر از بین بردن آلودگی آب، بخشی از آلودگی موجود در هوای بیمارستان نیز کاهش خواهد یافت. EPAکالیفرنیا[1] استفاده از ازن در برج‌های خنک کننده را به عنوان “تکنولوژی پیش گیری از آلودگی” قلمداد می‌کند و استفاده از آن را همواره امن می داند. (تائیدیه GRAS[2]از FDAآمریکا)
مراکز کنترل بیماری‌ها ثابت کرده‌اند که برای نابود کردن سریعتر و کامل‌تر باکتری لژیونلا برای عملکرد ایمن‌تر برج‌های خنک کننده، ازن و مکش آب به سمت پائین تنها راه بهبود کیفیت آب بدون اضافه کردن هیچ ماده‌ی شیمیایی در اکثر موارد می‌باشد.

معایب مواد شیمیایی موجود مانند کلر، پراستیک اسید و هیدروژن پراکسید برای ضدعفونی
• برای استفاده سریع مناسب نیستند. زیرا باقیمانده بر جای می‌گذارند.
• سمی اند.
• خورنده اند.
• هزینه‌ی جاری بالایی در بردارند.
• مشکلات تنفسی برای کارکنان بیمارستان ایجاد می کنند.
• بوی نامطبوع ماندگار دارند.
در ادامه مزایای ازن نسبت به راه¬های ضدعفونی دیگر را به تفکیک بیان می¬کنیم:
مقایسه ازن با کلر
• ازن 3125 بار سریع تر از کلر واکنش می دهد و 3 تا 4 برابر موثرتر از آن آب را ضدعفونی می کند.
• خورندگی ازن برای تجهیزات نسبت به مواد شیمیایی موجود مانند کلر کم تر است.
• سیستم تصفیه ازن، هزینه جاری در بر ندارد.

مقایسه ازن و هیدروژن پراکسید
یکی از مزایای ازن نسبت به هیدروژن پراکسید در بیمارستان این است که نیازی نیست محل به طور کامل تخلیه شود و می توان تخت، پرده و وسایل الکترونیکی را همان جا گذاشت و درنتیجه تحت ضدعفونی قرار می¬گیرند.

مقایسه ازن با اشعه UV
• ازن چون گاز است می تواند در ضدعفونی و استریل وسایل پزشکی پوشش دهی بهتری را ایجاد کند. و تمامی خلل و فرج‌ها را استریل کند. ولی UVاز جنس اشعه است و صرفا سطوحی که به صورت مستقیم در معرض اشعه قرار می‌گیرند، ضدعفونی می‌شوند.
• اشعه UVبه تجهیزات پلیمری و پلاستیکی آسیب می‌زند.
• اشعه UVقادر به از بین بردن تمامی انواع میکرواورگانیسم‌ها نمی‌باشد.

علاوه بر مزایای فوق، استفاده از ازن در بیمارستان فواید زیر را به دنبال خواهد داشت.
فواید استفاده از ازن در بیمارستان
• ماده¬ی ضدمیکروبی بسیار قویست.
• موثر و ایمن است.
• بزرگترین مزیت ازن نسبت به روش های دیگر هزینه کمتر آن است.
• استفاده آن سریع و آسان است و دستگاه آن قابل حمل است.
• قدرت نفوذ بالا به تمام سطوح را دارد.
• ازن باکتری را در چند ثانیه و طی فرآیندی به نام تجزیه سلولی از بین می برد و از این رو میکروارگانیزم در مقابل آن واکسینه نمی‌شود.
• رهایش آن می تواند قابل کنترل از بیرون اتاق باشد. (مشکل تنفس برای کارکنان حذف می شود)
• عدم ایجاد لکه بر روی سطوح شیشه‌ای بر خلاف دیگر ضدعفونی کننده‌های محلول

کنترل بوی های نامطبوع و عفونی

از آنجا که بسیاری از باکتری های موجود در هوا و سموم موجود در بوی بیمارستان هستند، بهترین راه برای ایجاد یک محیط دلپذیر، سالم و راحت برای ساکنان و کارکنان است مطمئن شوید که شما می توانید تمام بوهای بیمارستان از بین بردن و پاک کنید هوای اطراف را.

Since many airborne bacteria and toxins are present in hospital odors, the best way to create a pleasant, healthy and comfortable environment for the residents and staff is to make sure that you can eliminate all the hospital odors and purify the surrounding air. Even after the cleaning staff have worked their magic on a room that has been occupied and then vacated, it will still be at risk of hospital odors as the cleaning solutions will mask some of the odor. It is impossible to tell if all the germs and bacteria have left the area completely. Ozone odor control is highly effective as it works to eliminate any trace of the hospital odors at their core and attacks the source of the hospital odors directly so that they are unable to reproduce and return in the future. – See more at

ازن در بیمارستان

Ozone molecules are created when a power surge is applied to oxygen atoms in the atmosphere and they are then released into the room where they begin to break down and return to their original state after about 20-30 minutes. Once broken down the oxygen atoms will attach to the hospital odor molecules and destroy their structure so that they are completely destroyed. To deodorize an entire hospital room, ozone technology is not only quick and easy; it is green and does not cause any damage to the atmosphere or planet. Hospitalroom

Oxygen is naturally able to purify and oxidize the embedded hospital odors without the use of chemical based solutions or perfumes being used which can cause irritation, allergies and breathing difficulties, especially for the infirm and ailing. After using an ozone odor control device on a room, the following occupant will discover no trace of any hospital odors which were present before and will be able to have a comfortable and secure stay during their own course of treatment.

“Many hospitals around the world use large ozone generators to decontaminate operating rooms between surgeries. The rooms are cleaned and then sealed airtight before being filled with ozone which effectively kills or neutralizes all remaining bacteria.”

References-

de Boer, Hero E. L.; Carla M. van Elzelingen-Dekker; Cora M. F. van Rheenen-Verberg; Lodewijk Spanjaard (2006). “Use of Gaseous Ozone for Eradication of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus From the Home Environment of a Colonized Hospital Employee”. Infection Control and Hospital Epidemiology 27 (10): 1120–1122. doi:10.1086/507966. PMID 17006820.

One comment

  1. عاشق این وبسایت شدم من.عالی
    هستید شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *